NIEUWS EN ACHTERGRONDEN  |  ORGANISATIES  |  CONTACT Ik heb een koopwoning    
           
  Energieakkoord Drechtsteden Energie besparen  Aardgasvrij  Duurzaam vervoer  Zelf energie opwekken    
         
             
         
       
   

Aardgasvrij - Hoe bereiden we ons voor?

   
   De regio Drechtsteden wordt – net als de rest van Nederland – de komende jaren aardgasvrij. Alle huizen en gebouwen die gebruik maken van aardgas om te verwarmen en te koken, gaan over op een andere, duurzame, energiebron. Het doel is om ervoor te zorgen dat de regio in 2050 helemaal aardgasvrij is.

Hoe gaan we het aanpakken?Wat weten we al?
Begin 2019 hebben de zeven gemeentes in de Drechtsteden, samen met de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC, op basis van onderzoeken, een eerste plan gemaakt. Dit plan heet de Transitievisie Warmte versie 1.0. Hierin staat welke duurzame energiebronnen per woonwijk het meest voor de hand liggen als vervanging voor aardgas. Ook staat in het plan al een eerste, grove planning. Er is een indeling gemaakt in wijken waar de voorbereidingen voor aardgasvrij vóór 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen ná 2030 starten.

Het plan geeft nog geen definitief beeld. Het is bedoeld om iedereen die meer wil weten, alvast inzicht te geven in mogelijke alternatieven voor aardgas. Ook is het de basis voor de gesprekken die de gemeenten de komende tijd met bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk.

De Transitievisie Warmte wordt door de colleges van de 7 gemeenten in de Drechtsteden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden. Elke gemeente hanteert hiervoor het eigen vergaderschema van de gemeenteraad. eind mei 2019 is het document in alle gemeenteraden behandeld.

  DOWNLOADS

   Infographic aardgasvrij

   Transitievisie Warmte 1.0


BijeenkomstenWat kunt u nu al doen?
Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie. Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken. Zo kunt u alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Kijk op www.regionaalenergieloket.nl welke maatregelen voor uw huis mogelijk zijn.


  DOWNLOADS

   Veelgestelde vragen rondom aardgasvrij wonen en werken
Routekaart 1
Routekaart 2
   
         
         
                 
    Energieakkoord Drechtsteden  

Menu
Energieakkoord Drechtsteden
Netwerksamenwerking
Contact