Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  Ons verhaal

       
 
 
      Snel naar: Ons verhaal   |  Focuspunten   |  Regionale Energiestrategie   |  Op weg naar aardgasvrij       
             
             
     

Nuchter aan de slag met duurzame energie

In het klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat Nederland in de komende jaren steeds meer duurzame energie gaat opwekken. Zo zorgen we samen dat onze CO2-uitstoot sterk vermindert. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio maakt in een aantal stappen een Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een plan waarin staat hoeveel duurzame elektriciteit elke regio duurzaam kan opwekken (bijvoorbeeld met wind of zon), en welke locaties hiervoor geschikt zijn. Ook staat in het plan welke duurzame warmtebronnen gebruikt kunnen worden, zodat we huizen en gebouwen kunnen verwarmen zonder aardgas.


Energieregio Drechtsteden werkt graag toe naar een duurzame toekomst. In 2017 hebben we als een van de eerste regio’s in Nederland een regionale energiestrategie gemaakt in samenwerking met bijna dertig organisaties. We zijn dus gewend om met elkaar te werken: ieder met zijn eigen belang, maar ook met hetzelfde doel. Hoe je het ook went of keert, het opwekken van duurzame energie heeft invloed op ons en op onze leefomgeving. Hierbij valt niet te ontkennen dat we soms voor lastige keuzes komen te staan. Het feit dat we een kleine energieregio zijn, waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, maakt het grootschalig opwekken van elektriciteit in onze regio een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de regio juist weer veel mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van woningen.

Een nuchter en realistisch plan


De afgelopen periode hebben gemeenten, samen met veel experts, zich gebogen over belangrijke vragen. Welke duurzame energiebronnen kunnen we benutten? Hoeveel duurzame energie wekken we bij 2030 op? Hoe zorgen we dat er niemand achterblijft en hoe houden we het betaalbaar voor iedereen? We zien tegelijkertijd ook dat de energietransitie ons veel kan bieden. Denk aan een gezondere leefomgeving, nieuwe werkgelegenheid en comfortabelere huizen voor onze inwoners. Op deze manier komen we tot een nuchter en realistisch energieplan. Een plan waarin we weloverwogen keuzes maken die kunnen rekenen op draagvlak en rekening houden met de unieke kenmerken van de regio.

Zuinig op het landschap


Onze regio is omgeven door prachtige natuurgebieden. De Biesbosch, het Groene Hart, de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard zijn plekken waar mensen uit de omgeving graag komen. Het zijn open landschappen die we graag willen behouden. Daarom hebben we eerst onderzocht en berekend hoeveel duurzame elektriciteit we kunnen opwekken met zonnepanelen op daken van grote gebouwen en met zonneweides op plekken die we niet goed benutten, zoals bermen langs snelwegen of oude stortplaatsen. We onderzoeken momenteel waar we zonne- en/of windenergie kunnen opwekken. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere belanghebbende stellen we spelregels op: Wat is mogelijk? Wat willen we? En onder welke voorwaarden?

Warmtenetten


Onze regio is landelijk koploper op het gebied van duurzame warmtenetten. Het bestaande warmtenet van Dordrecht zorgt er inmiddels al voor dat duizenden Dordtenaren er warmpjes bijzitten. Ook Sliedrecht en Papendrecht zijn gestart met de aanleg van een warmtenet. Er worden verschillende warmtebronnen ingezet. In Dordrecht wordt het warmtenet voorlopig gevoed met warmte die overblijft na de verbranding van afval, in de andere Drechtstedengemeenten wordt een mix van restwarmte, warmte uit de aarde (geothermie) en warmte uit water (aquathermie) ingezet. Onze verwachting is dat vóór 2030 12.000 tot 25.000 woningen en andere gebouwen aardgasvrij zijn.

Stap voor stap


Zo werken we in de Drechtsteden, samen met de inwoners en ondernemers, aan een haalbaar, betaalbaar en praktisch energieplan. Dat plan hoeft niet morgen af. We gaan stap voor stap verder en dragen zo ons steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en aan een duurzame toekomst voor onze regio.

     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.