Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Wat is het?    Ik wil iets doen    Ik wil meer weten    Hoe ver zijn we al?    
             
    NIEUWS      |      AGENDA      |      DOWNLOADS      |      AARDGASVRIJ      |      ENERGIE BESPAREN      |      ZELF OPWEKKEN      |      DUURZAAM VERVOER    
             
             
   

Documenten  Energiebesparing

       
 
Isoleren huurwoningen
             
             
     

De energietransitie begint bij besparing; energie die niet wordt gebruikt hoeft immers niet te worden opgewekt. Daarnaast betekent de realisatie van een aardgasvrije gebouwde omgeving dat woningen 'transitieklaar' moeten zijn. Een warmtebron met lagere temperatuur vraagt om meer isolatie. We maken in de uitvoering onderscheid tussen woningen, bedrijven en utiliteitsgebouwen. We zetten met onze aanpak in op het bieden van handelingsperspectief, comfort en steun aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Focus 2019-2021


De komende drie jaar richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

   
1.

Handelingsperspectief particulieren

 


We informeren particuliere woningeigenaren over de energietransitie én over maatregelen die zij nu al aan hun woning kunnen treffen. We maken het bovendien zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk om aan de slag te gaan.

Dit gaan we doen:
- We versterken de functie van onze digitale portal voor inwoners (www.drechtstedenergie.nl).
- We vergroten de bekendheid van het Regionaal Energieloket
- We faciliteren de zeven gemeentes in hun lokale communicatie

   
2. Handelingsperspectief bedrijven
 


We informeren bedrijven over de energietransitie én maken voor bedrijven inzichtelijk welke maatregelen zij kunnen treffen.

Dit gaan we doen:
- We starten in 2019/2020 een verkenning naar de haalbaarheid van een energiemakelaar. Begin of halverwege 2020 gaat de energiemakelaar aan de slag.
- We stimuleren bedrijven om actief met maatregelen aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten voor bedrijventerreinen of specifieke branches.
- In 2020 ronden we de gesprekken en onderzoeken af voor een energieloket voor bedrijven in samenwerking met werkgeversvereniging Drechtsteden, Techniek Nederland en andere mogelijke partners zoals de Duurzaamheidsfabriek.

   
3. Faciliteren van slimme vraagbundeling
 


Veel woning- en gebouweigenaren en organisaties staan voor vergelijkbare opgaven. Hierdoor ontstaan kansen voor collectieve inkoop of gezamenlijke aanpakken. We zetten ons in om deze kansen te verzilveren.

Dit gaan we doen:
- We organiseren langlopende groepsaankopen voor isolatie. Hierbij streven we naar jaarlijkse groepsaankopen per gemeente. We maken hiervoor afspraken met uitvoerende partijen en helpen daarmee onze inwoners. De kaders zijn eind 2019 duidelijk.

- We verkennen de ondersteuning van gemeenten, scholen en zorgorganisaties om hun vastgoed stap voor stap te verduurzamen. Een voorgestelde aanpak volgt begin 2020.Lijn

Meer informatie


Neem voor meer informatie contact op met projectleider Erik Dieleman.


     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!