Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Wat is het?    Ik wil iets doen    Ik wil meer weten    Hoe ver zijn we al?    
             
    NIEUWS      |      AGENDA      |      DOWNLOADS      |      AARDGASVRIJ      |      ENERGIE BESPAREN      |      ZELF OPWEKKEN      |      DUURZAAM VERVOER    
             
             
   

Documenten  Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (mobiliteit)

       
 
 
             
             
     

We gaan stoppen met het gebruik van fossiele transportbrandstoffen (zoals benzine en diesel) en stimuleren het gebruik van zero-emissie voertuigen en openbaar vervoer. Omdat zo’n 85% van het vrachtverkeer in de Drechtsteden niet regiogebonden is en een herkomst en bestemming buiten de regio heeft, zal veel afhangen van eisen die de EU en het Rijk stellen aan brandstofgebruik en emissies van voertuigen. Vanzelfsprekend nemen we in de regio ook eigen maatregelen. We vragen daarnaast van de transportsector een efficiencyslag die leidt tot slimmere logistieke systemen en organiseren ruimte voor laadinfrastructuur.

Focus 2019-2021


De komende drie jaar richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

   
1.

Zero-emissie mobiliteit

 


We zetten ons in voor de verduurzaming van (eigen) wagenparken en stimuleren elektrisch rijden.

Dit gaan we doen:
- We stimuleren gebruik en innovatie van elektrisch vervoer voor het eigen wagenpark.
- We faciliteren marktpartijen om parkeerlaadpalen én snellaadstations te realiseren (lokale uitwerking van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur)).
- We faciliteren marktpartijen met betrekking tot de realisatie van enkele regionale vulpunten waterstof, door actief mee te denken, samen met de Omgevingsdienst en de provincie Z-H.
- We verkennen het breder toepassen van HVO (diesel uit plantaardige bron).

   
2. Schoon openbaar vervoer
 


We rollen het van-deur-tot-deurprincipe van de nieuwe DMG-concessie (Qbuzz) verder uit. Een gezamenlijk onderzoek naar de knelpunten in de first en last mile en mobilteitshubs in onze regio, zal duidelijk maken waar de speerpunten voor 2020 en verder komen te liggen. Daarnaast start de aanbesteding van het nieuwe contract personenvervoer over water. Het programma van eisen gaat ervan uit dat we in 2030 emissievrij varen.

   
3. Gedragsverandering (fietsgebruik) en doorstroming
 


We stimuleren doorstroming door nieuwe technologie toe te passen en stimuleren een gedragsverandering die leidt tot andere manieren van vervoer. Daarbij zetten we vooral in op meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Dit gaan we doen:
- We stimuleren fietsgebruik via fietsstimuleringsprogramma's.
- We realiseren extra fietsstallingen om fietsgebruik te stimuleren.
- Start lobby voor een extra treinstation in Dordrecht (Leerpark).
- We doen onderzoek naar fijnmazig openbaar vervoer over water.
- We verbeteren de OV-knooppunten.
     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!