Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Wat is het?    Ik wil iets doen    Ik wil meer weten    Hoe ver zijn we al?    
             
    NIEUWS      |      AGENDA      |      DOWNLOADS      |      AARDGASVRIJ      |      ENERGIE BESPAREN      |      ZELF OPWEKKEN      |      DUURZAAM VERVOER    
             
             
   

Documenten Hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst

       
 
 
             
             
     

De opgave van de energietransitie is complex en heeft een grote maatschappelijke impact. Om succesvol te kunnen opereren is het belangrijk dat we de randvoorwaarden op orde brengen en organisaties en inwoners tijdig informeren en betrekken. Zo willen wij de energietransitie met de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst realiseren.

Focus 2019-2021


De komende drie jaar richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

   
1.

Ontwikkeling en uitbreiding netwerksamenwerking

 


Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Energieakkoord Drechtsteden in 2018, schaarden bijna 30 organisaties zich achter de ambitie. Onderlinge samenwerking tussen deze partners is al op diverse onderwerpen in gang gezet. De komende periode breiden we de samenwerking uit met marktpartijen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners.

Dit gaan we doen:
- Vergroten bekendheid netwerk (pers, publiciteit, eigen media)
- Doorontwikkeling digitale nieuwsbrief richting partners
- Organisatie bijeenkomsten en gesprekken met (nieuwe) netwerkpartners

   
2. Strategische inzet communicatie en participatie met inwoners
 


Communicatie en participatie zetten we strategisch in om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en te betrekken.

Dit gaan we doen:
- We maken een plan van aanpak voor participatie en communicatie. Als onderdeel hiervan maken we draaiboeken voor het participatieproces met woningeigenaren, zorginstellingen en woningcorporaties.
- We verkennen de mogelijkheden voor een fysiek energieloket .
- We monitoren de energietransitie in de Drechtsteden en delen de resultaten online.

   
3. Regionale randvoorwaarden voor de energietransitie op orde
 


De energietransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Dit betekent dat alle gebouweigenaren in staat zijn om de noodzakelijke aanpassingen te realiseren, maar ook dat gemeenten en andere partijen voldoende capaciteit inzetten om de eigen rol in te vullen. Denk aan de onderwijs- en arbeidsmarkt, de bouw- en installatiebranche, financiering en wet- en regelgeving.

Dit gaan we doen:
- We verbinden overheden, onderwijs-, markt- en maatschappelijke partijen.
- We borgen energie als thema van de regionale Groeiagenda en voeren een actieve lobby om randvoorwaarden, wet- en regelgeving op orde te krijgen.
- We ondersteunen de totstandkoming van gemeentelijke beleidskaders.
     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!