Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  Subsidie Rijk voor aansluiting corporatiewoningen op duurzame warmtenet

       
 
 
             
             
     

Goed nieuws voor woningcorporaties Trivire, Woonkracht 10, Tablis Wonen, Rhiant en duurzame energieleverancier HVC. Het Rijk heeft hen subsidie toegekend voor het aardgasvrij maken van huurwoningen in de Drechtsteden. Dankzij de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) kunnen 5930 huurwoningen in de regio worden aangesloten op warmtenetten en hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 -uitstoot. De toekenning van de SAH-subsidie is een belangrijke impuls voor het realiseren van de doelstelling van de Drechtsteden om vóór 2030 minimaal 12.000 woningen en gebouwen te verwarmen met duurzame warmtenetten.

Volgens wethouder Jacqueline van Dongen, coördinerend portefeuillehouder Energietransitie Drechtsteden, is financiële steun van de Rijksoverheid hard nodig om het verduurzamen van warmte te realiseren. "Onze regio biedt volop kansen voor collectieve warmtenetten als alternatief voor het aardgas. De investeringen die hiervoor nodig zijn, zijn groot en kunnen we met elkaar niet opbrengen. Ons uitgangspunt was en is dat de overstap naar aardgasvrij haalbaar en betaalbaar moet zijn. Subsidies als de SAH geven ons de mogelijkheid om de kansen die we hebben te verzilveren en vaart te maken met de uitvoering van de energietransitie. Daarnaast levert het een bijdrage aan de werkgelegenheid in onze regio."

Met de toekenning van de subsidie zijn grote investeringen gemoeid die de economie stimuleren. Hiermee geven de woningcorporaties invulling aan hun functie als startmotor voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving, zodat in de toekomst nog meer (huur)woningen en gebouwen aangesloten kunnen worden op warmtenetten.

     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.