Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  Programmaraad in teken van Energie en Arbeidsmarkt

       
 
 
             
             
     

Tijdens de Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden op 28 oktober jl. stond het onderwerp 'Energie en Arbeidsmarkt' centraal. Hoe vinden we voldoende gekwalificeerde mensen voor het (nieuwe) werk dat op ons afkomt de komende jaren?

Voorzitter van de Programmaraad Jacqueline van Dongen heette de ruim 20 aanwezigen welkom en benadrukte hoe waardevol het was om weer eens fysiek bij elkaar te kunnen zijn.

Vervolgens gaf programmamanager Joey Reedijk een toelichting op de stand van zaken rond de energietransitie in de Drechtsteden. Welke stappen zijn gemaakt? Welke successen zijn behaald? En waar liggen nieuwe kansen voor de komende jaren? Bekijk hier de presentatie.

Aansluitend gaf Nancy Schouten, projectleider Leerwerkloket Drechtsteden, onder de noemer 'Energie op de Arbeidsmarkt' een presentatie over initiatieven binnen de arbeidsmarkt Drechtsteden. "De toekomst ligt in handen van handwerkers en het lijkt erop dat de verandering, als het gaat om de energietransitie, van de werkvloer komt", aldus Schouten.

Ze kondigde vervolgens de start van de Beroepentuin Drechtsteden aan, met ingang van 8 november 2021. Locatie is de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. De Beroepentuin is een innovatief leer-werkconcept voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In tien weken worden werkzoekenden klaargestoomd voor een baan in een sector waar werkgevers staan te springen om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Op dit moment zijn er al Beroepentuinen succesvol gestart in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Schiedam. Bekijk hier de presentatie van Nancy Schouten.

Na de presentaties gingen de deelnemers in drie groepen uit elkaar om daar verder te praten over het onderwerp Energie en Arbeidsmarkt.

Groep 1
In deze groep was Seyit Yeyden aanwezig, managing partner bij de Beroepentuin. Hij pleitte voor minder starheid op de arbeidsmarkt. Zelf heeft hij goede ervaringen met het uitproberen van initiatieven binnen het bedrijfsleven. Er is ruimte om hier en daar af te wijken van de bestaande regels. Ter illustratie noemde hij de succesvolle inzet van ex-gedetineerden in het bedrijfsleven. De regel is dat iedereen een VOG moet bezitten, maar soms is het goed om de systemen hier en daar een beetje op te rekken, aldus Yeyden.

Ook weerlegde Yeyden de overtuiging dat alle mensen onder Niveau 2 niet gekwalificeerd zouden zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daar doen we 200.000 jongeren mee tekort, aldus Yeyden. Het zijn jongeren die wellicht niet willen of kunnen leren, maar vaak wel met de handen willen werken.

Binnen de groep werd ook gesproken over het negatieve imago van de uitvoerende beroepen rond de energietransitie. Een landelijke campagne zou helpen. Het gaat immers om innovatieve beroepen waar mensen juist trots op moeten zijn. Daarnaast werd de link gelegd met de schuldhulpverlening. Banen kunnen helpen om weer financieel gezond te worden. Rabobank is op dit onderdeel al actief.

Groep 2
In deze groep is gesproken over enthousiasmeren op lokaal niveau. Pak het kleinschalig aan. Eigenlijk zou elke gemeente een mini beroepentuin moeten hebben, een plek in de wijk waar mensen informatie kunnen halen over energiebesparing, zelfmaatregelen leren treffen zoals plaatsen van radiatorfolie etc. Daarmee hebben we een mogelijke ingang voor ambassadeurs/vrijwilligers en een kans om mensen te enthousiasmeren om wellicht een opleiding volgen in de energietransitie. Kijk of mensen het talent hebben om iets te doen. Eventueel met inzet van een wijkmanager. Gesproken is ook over het imago van de banen in de energietransitie. De associatie met MBO maakt dat hiervoor niet snel gekozen wordt, terwijl inmiddels wel duidelijk is dat deze vakmensen goed verdienen en niet zonder werk zitten!

Een idee om de arbeidsmarkt te ontlasten is een leermeester in te zetten. Bijvoorbeeld iemand die 4 dagen zijn installatiebedrijf runt en op dag 5 in de (wijk)beroepentuin mensen leert hoe het zelf te doen met behulp van 'do it yourself' pakketten.

Gedachte is in wijken te starten met de early adapters, aan de slag te gaan met de mensen die iets willen in de energietransitie.

Tenslotte ging het nog over de behoefte van bedrijven aan zekerheid van arbeid en benodigde menskracht. Wellicht kunnen grote opdrachten via het Regionaal Energieloket weggezet worden.

Groep 3
In deze groep werd geconstateerd dat veel organisaties in de komende jaren in dezelfde vijver zullen vissen. Met oog hierop werd verkend hoe deze organisaties (slimmer) samen kunnen werken. Dit om samen de juiste mensen aan te kunnen trekken, deze mensen ook lange(re) tijd voor de regio te behouden én om meer werk met minder mensen te kunnen verzetten (bijvoorbeeld door processen en regels beter op elkaar aan te laten sluiten).

Ook ging over tafel dat het verstandig is om potentiële kandidaten al eerder enthousiast te krijgen voor het werk. Dit kan bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van stages en deze ook bewuster als wervingsinstrument in te zetten. Ook kunnen partijen gezamenlijk open dagen en meeloopdagen organiseren om leerlingen en studenten een kijkje in de keuken te geven.

Volgende bijeenkomst Programmaraad
De volgende bijeenkomst van de Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden is op vrijdag 3 december 2021 van 9.00 uur tot 11.00 uur in het MeetingHouse in Dordrecht. Meer informatie via energie@drechtsteden.nl 

     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.