Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  "Framing rond waterstof belangrijk"

       
 
 
             
             
     

Tijdens de bijeenkomst met leden van de Programmaraad op 20 april 2022, stond de toepassing van waterstof binnen de energietransitie als hoofdonderwerp op de agenda. De plannen binnen onze regio zijn ambitieus en veelbelovend. Maar er was ook een kanttekening: de discussie rond waterstof vraagt om zorgvuldige framing, om kannibalisme binnen de energietransitie te voorkomen.

Welkom
Voorzitter Peter van der Velden opende de bijeenkomst van de Programmaraad en bedankte Stroomlijn voor het beschikbaar stellen van hun nieuwe kantoor als sfeervolle locatie voor deze bijeenkomst. Ook kondigde hij aan dat FC Dordrecht zich heeft gemeld als nieuwe deelnemer van de Programmaraad. De voetbalclub heeft eind vorig jaar een nieuwe, brede toekomstvisie gelanceerd: Energiek Dordt. Doel is om de komende jaren sportief, maatschappelijk, financieel en cultureel te groeien door regionale samenwerkingen aan te gaan. Deelname aan de Programmaraad sluit hier prima bij aan en werd daarom positief ontvangen bij de aanwezige deelnemers.

Stroomlijn
Vervolgens was het woord aan Lisette de Lijster de Raadt, algemeen directeur van Stroomlijn. Stroomlijn werkt – samen met het bedrijfsleven en onderwijs – aan de toepassing van waterstof voor de sectoren Road (transport), Maritime en Industry in de regio. Om te komen tot een pakket van maatregelen is een H2 Fieldlab ingericht. Binnen dit netwerk wordt kennis verzameld en worden pilots uitgewerkt. Het Fieldlab werkt onder meer toe naar de realisatie van minimaal 5 waterstof vulpunten voor duurzaam transport in de regio Drechtsteden. De regio neemt daarmee een koploperspositie in binnen Nederland én helpt zo mee om Nederland in zijn geheel op de kaart te zetten als koploper op het gebied van waterstof.

Weerstand
Erwin Zwijnenburg van Woonkracht 10, die aanwezig was namens de woningcorporaties uit de regio, reageerde positief, maar plaatste ook een kanttekening. De woningcorporaties vormen de startmotor van de energietransitie in de regio en staan klaar om tussen nu en 2025 ruim 6.000 woningen aan te sluiten op het warmtenet. Zij ervaren dat bij veel inwoners het idee leeft dat niet het warmtenet, maar de overstap naar waterstof de beste oplossing is voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Vooral omdat dan gebruik zou kunnen worden gemaakt van de bestaande aardgasleidingen. Het zorgt voor weerstand, die voorkomen kan worden door waterstof niet te framen als de oplossing voor alle sectoren, inclusief de gebouwde omgeving. Ook de landelijke overheid zou dit duidelijker moeten communiceren, aldus Zwijnenburg.

Zorgvuldige framing
Veel van de deelnemers herkenden zich hierin en toonden zich voorstander van een zorgvuldige framing. Waterstof is – op termijn – vooral een interessante oplossing voor de industrie en het transport. Voor het grootschalig verduurzamen van woningen is waterstof op korte termijn geen oplossing, want duurzame waterstof is té schaars en het productieproces té inefficiënt. Het is daarom belangrijk om prioriteiten te stellen.

Regionaal portefeuillehouder Jacqueline van Dongen reageerde met de opmerking dat ook de (nieuwe) raadsleden in de Drechtstedengemeenten hierover goed geïnformeerd moeten worden. "Zij vangen vaak veel geluiden op uit de samenleving. Het is zaak dat ook zij de nuance kennen rond waterstof en daarmee onze energietransitie ondersteunen."

Kwartaalbijeenkomst 7 juni 2022
Als laatste stond de invulling van het programma voor de kwartaalbijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden op 7 juni a.s. op het programma. De bijeenkomst voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven staat in juni voor een groot deel in het teken van de energietransitie in de regio Drechtsteden. De leden van de Programmaraad willen daar laten zien wat er tot nu toe al bereikt is op het gebied van duurzame energie en waar de regio de komende jaren sterk op wil inzetten. Er zal onder meer aandacht zijn voor de uitkomsten rond het onderzoek over energie en arbeidsmarkt. Maar ook de toepassing van waterstof binnen de energietransitie mocht volgens de leden niet ontbreken op het programma.

Wilt u ook naar de kwartaalbijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden? U kunt zich hier aanmelden.

     
             
      Nieuwsbrief />
Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.