Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  Landelijke Leidraad Transitievisie Warmte

       
 
Wijkhopper in Papendrecht
             
             
     

Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Hierin komt te staan welke alternatieven voor aardgas er in een wijk mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een warmtenet, elektrische warmtepomp of biogas.

Datagegevens alternatieve warmtebronnen

Om gemeenten hierbij te helpen heeft het Expertise Centrum Warmte (ECW) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Leidraad met een Startanalyse uitgebracht. De Startanalyse - gebaseerd op het zogeheten Vesta Maismodel van PBL is één van de hulpmiddelen voor gemeenten om een goed onderbouwde Transitievisie Warmte op te stellen. Hierin staan tot op buurtniveau allerlei datagegevens van alternatieve warmtebronnen. Denk bijvoorbeeld aan kosten, energievraag, CO2-uitstoot. Elke gemeente kan deze data verder aanvullen met gegevens uit de eigen gemeente.

Onderzoeksbeeld Drechtsteden

De zeven gemeenten in de Drechtsteden beschikken al over een eerste onderzoeksbeeld voor de Drechtsteden, de Transitievisie Warmte 1.0. Dit onderzoeksbeeld is gebaseerd op hetzelfde Vesta Maismodel én regionale onderzoeken en komt in grote lijnen overeen met de datagegevens van de Startanalyse. Het laat zien dat voor veel wijken in de Drechtsteden een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest goedkope oplossing is. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een elektrische warmtepomp het alternatief. Bekijk de infographic voor meer informatie.

     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.