Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Wat is het?    Ik wil iets doen    Ik wil meer weten    Hoe ver zijn we al?    
             
    NIEUWS      |      AGENDA      |      DOWNLOADS      |      AARDGASVRIJ      |      ENERGIE BESPAREN      |      ZELF OPWEKKEN      |      DUURZAAM VERVOER    
             
             
   

Documenten  De Regionale Energietransitie (RES)

       
 
Zonnepark Crayestein in Dordrecht
             
             
     

RESDe RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de regio. Dit soort keuzes hebben grote impact op de omgeving en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeenteraden, de provinciale staten, de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen een belangrijke rol in de totstandkoming van de RES. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

Waarom een RES?


Alle 30 energieregio's in Nederland hebben vanuit het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om een RES op te stellen. De regio's moeten gezamenlijk minimaal 35 TWh grootschalige hernieuwbare energie op land opwekken. Omdat we pilotregio zijn geweest, hebben we in de Drechtsteden al in 2017 een regionale energiestrategie gepresenteerd. Vanuit het Klimaatakkoord worden nu aanvullende eisen gesteld aan de RES. Daarom gaan wij onze bestaande strategie in fasen door ontwikkelen.

Wat is de planning?


Download RES en het Coronavirus: lees hier de laatste ontwikkelingen

In de eerste versie – de concept RES - beschrijven we hoeveel energie we kunnen opwekken in 2030 met een doorkijk naar 2050, scenario's voor energiebronnen en infrastructuur, globale zoekgebieden, en een visie op rollen en op te stellen spelregels. Conform het Klimaatakkoord moet de concept RES uiterlijk in juni 2020 bestuurlijk worden vastgesteld door de dagelijkse besturen van de gemeenten (gemeenteraden), provincie (Gedeputeerde Staten) en waterschappen (College van Dijkgraaf en Heemraden). Vervolgens moet de RES 1.0 worden opgeleverd in maart 2021 en de RES 2.0 in maart 2023 (als onderdeel van een tweejaarlijkse herijking).


Download Flyer De Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES)
Download Tijdslijn concept-RES


Wat vinden inwoners?


Voor het samenstellen van de concept-RES vroegen we inwoners in alle zeven Drechtsteden wat zij vinden van de energietransitie en wat zij zelf al aan maatregelen hebben genomen of nog willen nemen. Bekijk de resultaten van de inwonerspanels. Bekijk het filmpje met straatinterviews .Lijn

Meer weten?


Download Veelgestelde vragen over de RES
Download Energiestrategie 2017
Download Website Klimaatakkoord
Download Website Nationaal Programma Energietransitie
Download Notitie positie van volksvertegenwoordigers in de regionale energiestrategie
Download Eerste inzichten RES Drechtsteden
Download Verslag Tweede Consultatie volksvertegenwoordigers
Download RES Update #1 januari 2020
Download RES Update #2 maart 2020
Download RES Update #3 maart 2020


Bekijk de animaties van het Nationaal Programma RES:

Waarom een Regionale Energie Transitie?Wat is de Regionale Energie Transitie?Wanneer een Regionale Energie Transitie?Regionale Energiestrategie - Waarom, Wat en Wanneer
     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!