NIEUWS EN ACHTERGRONDEN  |  ORGANISATIES  |  CONTACT Ik heb een koopwoning    
           
  Energieakkoord Drechtsteden Energie besparen  Aardgasvrij  Duurzaam vervoer  Zelf energie opwekken    
         
             
    Welkom!
Waar ben je naar op zoek?
   
    Ik heb een koopwoning   Ik heb een huurwoning    
             
    Ik heb een bedrijf   Ik heb een koopwoning    
             
\
Meer weten? Bezoek een bijeenkomst in jouw gemeente!
\
       
   

Nederland gaat over op duurzame energie

   
   

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in het jaar 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we stoppen met het gebruik van aardgas om onze huizen te verwarmen en overgaan op schone energiebronnen zoals wind- of zonne-energie. Maar ook benzine en diesel verdwijnen uit ons dagelijks leven. Op dit moment worden overal in Nederland initiatieven ontwikkeld om deze enorme operatie in gang te zetten. Ook in de regio Drechtsteden.


Hoe gaan we het hier aanpakken?

In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig organisaties waaronder de zeven gemeentes, netbeheerder Stedin, woningcorporaties, bedrijven en bewonersorganisaties, begin 2018 het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, voor duurzame woningen en voor schonere lucht.

   
         
     

 

   

De Drechtsteden als koploper

De Drechtsteden is een van de 30 energieregio's in Nederland. Deze regio's hebben de opdracht gekregen om een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen vóór het eind van 2019.

Onze regio is al verder. We zijn in 2016 benoemd als een van vijf de pilotregio's (proefregio) voor het ontwikkelen van een regionale energiestrategie. We kregen daarbij steun van het Rijk en van de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen.

Dit heeft geresulteerd in het Energieakkoord Drechtsteden dat in februari 2018 door alle deelnemende organisaties is ondertekend. Het document beschrijft hoe zij met elkaar de overgang naar een energieneutrale regio in 2050 in de Drechtsteden willen uitvoeren.

Meer weten over de regionale energiestrategieën in Nederland? Klik hier.

Klik hier voor een overzicht van de hoofdlijnen van het Energieakkoord Drechtsteden.


       
         
   

Netwerksamenwerking

   
    Bijna 30 organisaties zijn betrokken bij het Energieakkoord Drechtsteden en er komen nog steeds nieuwe organisaties bij. Samen zetten zij de schouders onder de missie:
de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie.
   
         
         
    Alblasserdam Gemeente Sliedrecht Gemeente Hendrik Ido Ambacht Gemeente Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Gemeente Papendrecht    
    Gemeente Hardinxveld Weizigt HVC Regionaal Energieloket Drechtsteden Bouwend Nederland    
    Provincie Zuid Holland Woonbr Economic Development board Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid Rabobank Waterschap Rivierenland    
    TAblis Trivere Werkgevers Drechtsteden Drechtsteden Woonkracht 10 Omnivera    
      Stedin Leerpark Uneto Rhiant      
         
         
    Energieakkoord Drechtsteden  

Menu
Energieakkoord Drechtsteden
Netwerksamenwerking
Contact

 

Aardgasvrij
Energie besparen
Duurzaam vervoer
Zelf energie opwekken